Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 11. 4. 2018.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„…

Sdělit, co krajský úřad k nesprávné změně/záměně tvrzení stěžovatele vedlo.

Sdělit, která úřední osoba a na základě jakých podkladů postup krajského úřadu ve věci determinovala.

Sdělit, zda obdobný systém registrace doručených podání se svévolným posunováním jejich času (data) je zaveden na jiných městských úřadech v působnosti krajského úřadu.

Sdělit, zda se krajský úřad účastnil zavedení tohoto systému, nebo výběru poskytovatele.

Sdělit, zda je stejný systém zaveden a používán u podání doručovaných krajskému úřadu.

Žádá se o sdělení, zda postup úřední osoby Bc. Tomáš Zelenka při smazání e-mailu podřízenému úřadu odpovídá interním směrnicím krajského úřadu. Pokud ano, žádá se poskytnutí těchto materiálů postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., nejpozději do 15 dnů ode dne žádosti.

Žádá se poskytnout veškerou komunikaci mezi krajským úřadem a jinými státními orgány či institucemi ve stejném rozsahu.“.

 


Odpověď:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK“), odbor sociálních věcí obdržel dne 11. 4. 2018 Vaše podání týkající se žádosti o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb., v platném znění (dále jen „InfZ“). Níže sdělujeme požadované informace. Pro přehlednost jsou žádosti o informace zvýrazněny kurzívou.

Sdělit, co krajský úřad k nesprávné změně/záměně tvrzení stěžovatele vedlo“

Požadovaná informace odmítnuta rozhodnutím č. j. ze dne 25. 4. 2018.

 

„Sdělit, která úřední osoba a na základě jakých podkladů postup krajského úřadu ve věci determinovala“

Vyrozumění č. j. 627/SV/2018-5 ze dne 27. 3. 2018 vypracovala úřední osoba Bc. Tomáš Zelenka, dále byl dokument signován Ing. Karlem Giampaolim, vedoucím oddělení sociální práce odboru sociálních věcí KÚÚK a Ing. Petrou Lafkovou, vedoucí odboru sociálních věcí KÚÚK. Část požadované informace týkající se podkladů a postupu krajského úřadu byla odmítnuta rozhodnutím č. j. ze dne 25. 4. 2018.

 

Sdělit, zda obdobný systém registrace doručených podání se svévolným posunováním jejich času (data) je zaveden na jiných městských úřadech v působnosti krajského úřadu“

Tato informace není krajskému úřadu známa.

 

Sdělit, zda se krajský úřad účastnil zavedení tohoto systému, nebo výběru poskytovatele“

Krajský úřad se zavedení tohoto systému nebo výběru jeho poskytovatele neúčastnil.

 

Sdělit, zda je stejný systém zaveden a používán u podání doručovaných krajskému úřadu“

Krajskému úřadu není známo, jaký systém podatelny používá MěÚ Lovosice.

„Žádá se o sdělení, zda postup úřední osoby Bc. Tomáš Zelenka při smazání e-mailu podřízenému úřadu odpovídá interním směrnicím krajského úřadu. Pokud ano, žádá se poskytnutí těchto materiálů postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., nejpozději do 15 dnů ode dne žádosti.“

Příjem, registraci a evidenci upravuje spisový řád, požadovaná informace je poskytnuta v příloze č. 1.

 

„Žádá se poskytnout veškerou komunikaci mezi Městským úřadem Lovosice (odborem tajemníka) a krajským úřadem ve věci uvedené, nebo jinak se dotýkající podatele“

Požadovaná informace poskytnuta v příloze č. 2.

 

„Žádá se poskytnout veškerou komunikaci mezi krajským úřadem a jinými státními orgány či institucemi ve stejném rozsahu“

Požadovaná informace poskytnuta v příloze č. 3. Jedná se o sdělení Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve věci postoupeného odvolání ve věci č. j. 226/SV/2018.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se neposkytují všechny požadované informace, bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 10.5.2018 / 10.5.2018
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu