Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost ze dne 16. 4. 2018.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

1. Zda má či měla v době od roku 2016 vaše organizace uzavřený pracovně právní vztah s Gabrielou Nekolovou, jako zaměstnancem.

Pokud ano, žádám o zaslání informací o pracovní náplni, době trvání pracovního vztahu a rozsahu sjednané práce.

2. Zda zaměstnává či zaměstnávala v době od roku 2016 vaše organizace prostřednictvím agenturního zaměstnávání Gabrielou Nekolovou, jako zaměstnancem. Pokud ano, žádám o zaslání informace o pracovní náplni tohoto zaměstnance, době trvání pracovního vztahu a rozsahu sjednané práce.

3. Zda má či měla v době od roku 2016 vaše organizace uzavřenou smlouvu či smlouvy s firmou Gabriela Nekolová, jako s osobou samostatně výdělečně činnou. Pokud ano, žádám o zaslání jejich kopií.

…“.

 


Odpověď:

K dotazu č. 1:

V roce 2016 měl Ústecký kraj s paní Gabrielou Nekolovou uzavřen obdobný pracovněprávní vztah – dohodu o pracovní činnosti.

Tato dohoda byla uzavřena na období od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016.

Rozsah sjednané práce byl uzavřen v souladu se zákoníkem práce, a to v průměru max. 20 hodin týdně.

Předmětem dohody o pracovní činnosti bylo konkrétně:

  • Vedení pracovní skupiny č. 3 v rámci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje – společenská odpovědnost firem, sociální oblast a rovné příležitosti

  • Řízení a metodické nastavení výstupů pracovní skupiny, přenášení výstupů do řídících struktur relevantních ministerstev

  • Přenášení výstupů PS do řídících struktur Paktu zaměstnanosti ÚK, zejména do výkonné rady a řídícího výboru

  • Metodická a expertní podpora dokumentů či programů, vznikajících v rámci činnosti paktu

  • Příprava a účast na jednání expertních týmů§ k obsahovému vymezení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje a příprava podkladových materiálů k jednání.

 

K dotazu č. 2:

V rámci agenturního zaměstnávání nezaměstnává a ani nezaměstnával od roku 2016 Ústecký kraj žádné zaměstnance.

K dotazu č. 3:

Ústecký kraj nemá ani neměl od roku 2016 uzavřenou smlouvu či smlouvy s firmou Gabriela Nekolová, jako s osobou samostatně výdělečně činnou.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 7.5.2018 / 7.5.2018
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu