Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje podpořilo významné projekty UJEP

foto
I pro letošní rok schválili zastupitelé částku 6 milionů korun na poskytnutí finančních dotací k podaným žádostem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). Stalo se tak v návaznosti na Rámcovou smlouvu o regionální spolupráci, která byla uzavřena 30. března 2017.
Tisková zpráva ze dne 1. března 2018
 

 
 

Ústecký kraj a UJEP mající společně za cíl vytvářet podmínky pro rozvoj UJEP jako významné vzdělávací instituce, a rozvíjet znalostní, vědecký, kulturní a sportovní potenciál Ústeckého kraje a vytvářet tak z Ústeckého kraje atraktivní místo pro studium, práci a život, uzavřeli tak k naplnění uvedeného cíle Rámcovou smlouvu o regionální spolupráci.

Na 11. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje zastupitelé schválili všech deset žádostí o dotaci, pět dalších již předtím schválila Rada Ústeckého kraje.

Celkově tak bylo schváleno 15 projektů v souhrnné výši dotace 6 milionů korun

 

1.    projekt: Kde domov můj? V Ústeckém kraji

2.    projekt: Celoroční program Domu umění pro veřejnost

3.    projekt: Rozvojový potenciál Ústeckého kraje

4.    projekt: Poznejte bohatství vašeho kraje

5.    projekt: Podpora studentů Fakulty zdravotnických studií

6.    projekt: SMART UK 2018 - Rozvoj výzkumného týmu UJEP

7.    projekt: MATEQ 2018 - Rozvoj excelentního výzkumného týmu

8.    projekt: Edukace jako nástroj prevence a sociální exkluze v ÚK

9.    projekt: Dlouhodobá podpora absolventů - přínos pro Alma mater a region

10.  projekt: Podpora rozvoje CŽV v ústeckém regionu II

11.  projekt: Konference FZS "Nové trendy ve zdravotnických vědách VI"

12.  projekt: Dny vědy a umění 2018

13.  projekt: Přírodovědné a technické obory Severních Čech

14.  Týden s FŽP v Hraničáři

15.  Podpora polytechnického vzdělávání v ÚK

 

 

Například v projektu Kde domov můj? V Ústeckém kraji, je úkolem univerzity v regionu postiženém ztrátou historické a kulturní paměti a nízkou participací jeho obyvatel na kulturním a politickém dění posílení výchovy k uvědomělému občanství a především podpora vztahu mladé generace k regionu, v němž vyrůstá a kde snad bude v budoucnu i žít. Důraz je kladen na poznání kulturního dědictví, lokální historie a podporu aktivit, které mohou v žácích a studentech podpořit zdravý patriotismus. Proto cílovou skupinu tvoří též nadaní středoškolští studenti s předpokladem k dalšímu studiu, kteří se mohou stát základem budoucí inteligence tohoto regionu a je důležité je v něm i udržet.

 

Postupně se budeme věnovat i dalším projektům UJEP, které zastupitelé schválením dotace podpořili.

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 1.3.2018 / 1.3.2018
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu