Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Kopie listin

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost ze dne 21. 12. 2017.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„…dovoluji si požádat o poskytnutí soupisu kopií všech listin zařazených do spisu stavebního úřadu č.j. MU-VEJ/2770/2016/Sú-Vl v době po 26.9.2016. Dále prosím o aktuální soupis (přehled) tohoto spisu.“.

Odpověď:

V souladu se žádostí žadatele poskytuje povinný subjekt soupis uvedené spisové složky. Po datu 26. 9. 2016 nebyly do tohoto spisu vkládány žádné písemnosti, což je zřejmé ze spisového přehledu.

Dne 28. 8. 2017 byl KÚ ÚK, UPS doručen přípis tajemníka Městského úřadu Vejprty, kterým podle § 14 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) uvědomil nadřízený orgán o skutečnosti, že ve věci „Pila Kovářská“ a u podání, kde figuruje žadatel, nelze určit oprávněnou úřední osobu. Postupně jsou KÚ ÚK, UPS předávány spisy k postupu dle § 131 odst. 4 správního řádu. Mezi předanými neukončenými (nevyřízenými) spisovými složkami předanými KÚ ÚK, UPS spolu s opatřením ze dne 25. 10. 2017 byl mj. i spis č. j. 3647/2017. Pod uvedeným jednacím číslem bylo dne 23. 10. 2017 u Městského úřadu Vejprty zaevidováno výše uvedeného podání žadatele, označené jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Žadatel požadoval poskytnutí kopií všech listin zařazených do spisu Městského úřadu Vejprty, stavebního úřadu č. j. MU-VEJ/2770/2016/Sú-Vl v době po 26. 9. 2016 a aktuálního soupisu (přehledu) tohoto spisu. KÚ ÚK, UPS v současné době disponuje příslušnou spisovou složkou č. 2770/2016, ze které má být informace poskytnuta, a tudíž se stal povinným subjektem pro vyřízení předmětné žádosti o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 9.1.2018 / 9.1.2018
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu