Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost ze dne 27. 11. 2017.
 

 
 

Dotaz žadatele (doslovný výňatek):

„…Na základe zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění neskorších predpisov týmto žiadateľ žiada krajský úrad o poskytnutie informácií, které sa týkajú správnych konaní v rokoch 2015 až 2017 (ku dňu 27.11.2017) podľa ust. § 39 ods. 1 písm. f) a § 39 ods. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v znení neskorších predpisov za prušenie cit. zákona vo vzťahu k archeologickým nálezom, tzn.:

1) všetky rozhodnutia/uznesenia KÚ vydané v rokoch 2015 až 2017 (ku dňu 27.11.2017) o priestupkoch podľa § 39 ods. 1 písm. f) a § 39 ods. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., (ako udelení pokuty, tak aj o zastavení konania). Z dôvodu ochrany osobních údajov, žiadam o anonymizovanú podobu rozhodnutí/uznesení, v prípade opakujúcich se účastníkov však prosím o označenie těchto rozhodnutí/uznesení, dostačujúce pre štatistické spracovanie poskytnutých údajov.

2) informácie o počte odložených vecí o priestupkoch podľa § 39 ods. 1 písm. f) a písm. § 39 ods. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb. v rokoch 2015 až 2017 (ku dňu 27.11.2017)

…“.

Odpověď:

Ad 1) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče Vám sděluje, že není příslušným správním orgánem pro vydání rozhodnutí dle § 39 odst. 1 písm. f) o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tato příslušnost náleží obecním úřadům obce s rozšířenou působností. Dle § 39 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nevydal Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče v letech 2015-2017 žádné rozhodnutí ani usnesení.

Ad 2) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče Vám sděluje, že není příslušným správním orgánem pro odložení věci dle § 39 odst. 1 písm. f) o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tato příslušnost náleží obecním úřadům obce s rozšířenou působností. Dle § 39 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, neodložil Krajský úřad Ústeckého, odbor kultury a památkové péče v letech 2015-2017 žádnou věc.

Ad 3) Dle § 39 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nevydal Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče v letech 2015-2017 žádné rozhodnutí ani usnesení a žádnou věc neodložil.

Z výše uvedeného důvodu Vám nezasíláme žádné přílohy.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 21.12.2017 / 21.12.2017
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu