Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost ze dne 10. 11. 2017.
 

 
 

Dotaz žadatele (doslovný výňatek):

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

1. Který odbor Vašeho úřadu je věcně příslušný k rozhodování o odvolání do rozhodnutí městských úřadů v případech, kdy rozhodují podle zák. č. 106/1999 Sb.

2. Jakým Vaším předpisem je to upraveno.

…“.

 

Odpověď:

Na Vaší žádost Vám dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme následující informace.

Krajský úřad Ústeckého kraje postupuje při rozhodování o odvolání proti rozhodnutím vydaných městskými úřady (obecně – rozhodnutím vydaným obcemi či městy) v územní působnosti Ústeckého kraje, jakožto povinnými subjekty, následovně. O odvolání rozhoduje odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen „krajský úřad“), kterému je adresováno předání odvolání povinným subjektem (obcí či městem). Není-li předání adresováno konkrétnímu odboru, rozhoduje odbor krajského úřadu označený žadatelem na odvolání. Pokud není odvolání určeno přímo určitému odboru, rozhodne odbor legislativně-právní o případné věcné příslušnosti a postoupí odvolání k vyřízení věcně příslušnému odboru krajského úřadu. V případě, že nelze odvolání zařadit pod působnost žádného odboru, vyřizuje odvolání odbor legislativně-právní.

Shora uvedený postup je upraven Směrnicí č. S-2/2007 - Směrnice o poskytování informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v čl. 8.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 28.11.2017 / 28.11.2017
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu