Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Gymnázium J. Jungmanna v Litoměřicích

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost ze dne 14. 11. 2017.
 

 
 

Dotaz žadatele (doslovný výňatek):

„…tímto si dovoluji obrátit se na Vás s žádostí o poskytnutí informací o případných stížnostech podaných u Vašeho právního úřadu ve věci Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích za časové období 1.3.2011-1.11.2017.

K odůvodnění mé žádosti uvádím, že se hodlám zúčastnit konkurzního řízení na obsazení pracovní pozice ředitele/ředitelky Gymnázia Josefa Jungmanna vypsaného Radou Ústeckého kraje v říjnu tohoto roku. Z tohoto důvodu bych se rád blíže seznámit s výše uvedenou problematikou, abych jí mohl promítnout do své koncepce rozvoje školy.

V této záležitosti bych si dovolil požádat o zodpovězení níže uvedených otázek:

a) Byly u Vašeho odboru podány nějaké stížnosti týkající se příspěvkové organizace Gymnázium J. Jungmanna v Litoměřicích?

b) Pokud ano, kolik stížností evidujete pro období 1.3.2011-1.11.2017?

c) Jaké povahy tyto stížnosti jsou, respektive jakých témat se dotýkají?

d) Shledal Váš úřad u některých stížností pochybení na straně zaměstnanců Gymnázia J. Jungmanna?

Ve kterých případech a s jakým výsledkem?“.


Odpověď:

Žadateli byla informace poskytnuta dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ a bylo sděleno:

Na Vaši žádost Vám poskytujeme tyto informace:

a) Byly u Vašeho odboru podány nějaké stížnosti týkající se příspěvkové organizace Gymnázium J. Jungmanna v Litoměřicích?

Ano, byly.

b) Pokud ano, kolik stížností evidujete pro období 1.3.2011-1.11.2017?

V uvedeném období evidujeme na tuto příspěvkovou organizaci celkem 5 stížností.

c) Jaké povahy tyto stížnosti jsou, respektive jakých témat se dotýkají?

Stížnosti se týkaly těchto oblastí: anonymní stížnost na průběh vzdělávání ve škole, stížnost na poskytování učebnic žákům střední školy, stížnost na stanovení termínu a průběh komisionálního přezkoušení, stížnost na způsob řešení porušení povinností žáků a stížnost na způsob prezentace ředitele školy.

d) Shledal Váš úřad u některých stížností pochybení na straně zaměstnanců Gymnázia J. Jungmanna? Ve kterých případech a s jakým výsledkem?“.

V jednom případě – řešení porušení povinností žáků – byla stížnost posouzena jako částečně důvodná a ředitel přijal opatření k nápravě.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 24.11.2017 / 24.11.2017
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu