Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Dozorčí rada v nemocnicích Ústeckého kraje

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 4. 1.2017.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„…Ve smyslu shora uvedeného zákona žádám o následující poskytnutí informací:

  1. na základě jakého klíče – kritéria (myšleno – politická, odborná a jiná hlediska) jsou obsazovány funkce členů dozorčí rady v nemocnicích, které jsou ve 100% nebo většinovém vlastnictví Ústeckého kraje,

  2. na základě jakého klíče jsou stanoveny měsíční odměny (jejich výše) členů dozorčích rad ve shora uvedených nemocnicích,

  3. na základě jakého klíče jsou stanoveny měsíční odměny (jejich výše) předsedů dozorčích rad ve shora uvedených nemocnicích,

  4. jakou konkrétní činnost – náplň – fakticky uvedené dozorčí rady vykonávají a to včetně informace – kolikráte za rok se scházejí – jaké materiály projednávají apod.,

  5. kolik činí měsíční odměna předsedy a kolik měsíční odměna člena dozorčích rad v jednotlivých shora uvedených nemocnicích,

  6. v jakých konkrétních oblastech přijímají rozhodnutí, tj. v jakých případech fakticky rozhodují a přijímají tak za svá rozhodnutí svou odpovědnost.

 

Rád bych upřesnil, že mi nejde o sdělení konkrétních jmen – resp., kdo danou funkci vykonává, ale pouze o uvedení člen dozorčí rady té a té nemocnice má měsíční odměnu ve výši xy, předseda té a té nemocnice má měsíční odměnu xy. Schází se v roce celkem xy kráte a pravidelně projednávají materiály xy + materiály týkající se ……., kdy do jejich kompetence rozhodovat patří to a to.

…“.

 

Odpověď:

K žádosti o informace uvedené v žádosti pod bodem a) Vám sdělujeme, že pro obsazování funkcí členů dozorčí rady nejsou stanovena žádná specifická kritéria. V souladu s čl. 20 stanov akciové společnosti Krajská zdravotní, a.s. má dozorčí rada 9 (slovy: devět) členů. Členy dozorčí rady volí valná hromada společnosti. Je však obvyklé, že 1/3 členů dozorčí rady jsou zaměstnanci společnosti.

Informace požadované v žádosti pod body b) až f) se nevztahují k působnosti Ústeckého kraje, ale týká se výhradně záležitostí, které jsou v kompetenci akciové společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Z uvedených důvodů byla proto žádost v rozsahu bodů b) až f) v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odložena.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 23.1.2017 / 23.1.2017
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu