Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

BDS BUS

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 18. 11. 2016.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

1) Informaci, jaké finanční prostředky od počátku do dnešního dne vynaložil Ústecký kraj za právní služby v souvislosti se sporem vedeným u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 3 C 177/2015 (o určení neúčinnosti prodeje části závodu společnosti BDS-BUS, s.r.o. společnosti BusLine a.s.).

2) Informaci, jaké finanční prostředky od počátku do dnešního dne vynaložil Ústecký kraj za právní služby v souvislosti se sporem vedeným u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 7 C 158/216 (o zaplacení 2.737.353,16 s příslušenstvím).

3) Smlouvu, včetně všech případných dodatků, na základě které jsou Ústeckému kraji poskytovány právní služby dle bodů 1) a 2).

4) Faktury nebo jiná vyúčtování, včetně všech případných příloh, kterými byla Ústeckému kraji vyúčtována cen právních služeb dle bodů 1) a 2). Pokud faktury nebo jiná vyúčtování pokrývají i jiné služby než dle bodů 1) a 2), není třeba požadované položky vyjímat, ale mohou být poskytnuty i společně s nepožadovanými položkami.

 

Odpověď:

1) Za poskytnutí právních služeb ze strany našeho právního poradce v souvislosti se sporem vedeným u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 3 C 177/2015 (o určení neúčinnosti prodeje části závodu společnosti BDS-BUS, s.r.o. společnosti BusLine a. s.) vynaložil Ústecký kraj od počátku do 18. 11. 2016 částku ve výši 775.800,- Kč bez DPH.

2) Za poskytnutí právních služeb ze strany našeho právního poradce v souvislosti se sporem vedeným u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 7 C 158/2016 (o zaplacení 2.737.353,16 Kč s příslušenstvím) vynaložil Ústecký kraj od počátku do 18. 11. 2016 částku ve výši 472.500,- Kč bez DPH.

3) Právní služby dle bodů 1. a 2. nám poskytoval právní poradce WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář. Ústecký kraj v příloze č. 1 tohoto přípisu poskytuje žadateli kopie následujících dokumentů:

* mandátní smlouva uzavřená dne 17. května 2006 mezi Ústeckým krajem a WEIL, GOTSHAL & MANGES v.o.s. (nyní WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář), včetně příloh 1 až 5;

* e-mail od WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář pro Ústecký kraj ze dne 29. října 2013;

* e-mail od Ústeckého kraje pro WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář ze dne 30. října 2013.

4) Ústecký kraj v příloze č. 2 tohoto přípisu poskytuje žadateli kopie všech faktur včetně jejich příloh, kterými byla Ústeckému kraji fakturována odměna za právní služby spočívající v zastupování Ústeckého kraje ve shora uvedených řízeních ze strany právního poradce WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář. Jedná se o daňové doklady (faktury) za měsíce 11/2015, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016, 7/2016, 8/2016 a 10/2016.

 

Ústecký kraj pro vyloučení pochybností sděluje, že fakturované částky uvedené ve fakturách poskytnutých žadateli neodpovídají v úhrnu částkám dle bodu 1. a 2. výše, neboť ze strany právního poradce WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář byly ve sledovaném období Ústeckému kraji poskytovány právní služby i v jiných právních věcech, než kterých se týká žádost o informace.

Žadateli byly zaslány přílohou kopie faktur a mandátní smlouva.

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 8.12.2016 / 8.12.2016
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu