Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Školství, mládež a sportCesta: Titulní stránka > Školství, mládež a sport > Primární prevence > Novinky

 

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2016“

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kolářová, tel. 475657418, kolarova.l@kr-ustecky.cz
 

Odkazy


 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 (období leden - srpen) č. j.: MSMT- 44133/2015-1 ze dne 15. 12. 2015.

Podmínkou pro zařazení základní nebo střední školy do programu je naplnění alespoň dvou z níže uvedených kritérií:

  • právnická osoba vykonávající činnost základní školy nebo střední školy má ve školním roce 2015/2016 počet žáků vyšší než 300,
  • podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s § 16 školského zákona na celkovém počtu žáků je minimálně 5 %,
  • náročnost vzdělávacího procesu z jiného důvodu - např. zvýšený počet žáků vyžadujících specifická podpůrná opatření (cizinci, žáci s nespecifickými poruchami chování, žáci se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním apod.)

Podmínkou pro zařazení škol a školských poradenských zařízení do programu jsou odborné kvalifikační předpoklady pracovníka v souladu s § 18 (speciální pedagog), § 19 (psycholog) a § 19a (metodik) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění.

Finanční prostředky rozvojového programu nelze použít na činnosti speciálního pedagoga a školního psychologa ve školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením („speciální školy“).

Žádná z aktivit podpořených v rámci rozvojového programu nesmí být financována z jiných zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů.

Program je vyhlášen na období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016.

Další informace:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/rozvojovy-program-na-podporu-skolnich-psychologu-a-skolnich

Žádosti zasílejte písemně do 22. 12. 2015 (rozhoduje razítko pošty) na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a zároveň i elektronicky do 22. 12. 2015 na adresu kolarova.l@kr-ustecky.cz

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kolářová, tel. 475657418, kolarova.l@kr-ustecky.cz

Neúplné žádosti a žádosti podané po termínu budou vyřazeny. Formálně správné žádosti škol budou předloženy výběrové komisi k posouzení a výběru.
 
Zodpovídá: Ing. Lenka Kolářová
Vytvořeno / změněno: 16.12.2015 / 16.12.2015 | Zveřejnit do: 30.11.2017
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu