Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Bezpečnostní agentury

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 2. 11. 2015.
 

 
 

Dotaz žadatele: (doslovný výňatek)

„…

 1. Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních agentur (SBS)?

 2. Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje?

 3. Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH

 4. Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? Které to jsou?

 5. Od 01. 01. 2016 došlo ke zvýšení minimálních mzdových tarifů, uvažujete, (nebo jste již realizovali) o navýšení ceny za služby SBS?“.

 

Odpověď:

1. Ústecký kraj, Krajský úřad Ústeckého kraje využívá soukromou bezpečnostní firmu „Ondřej Holubek, HOLM – Holubkova ochrana lidí a majetku“.

2. Měsíční objem odpracovaných hodin v rozsahu od 2000 do 2200 hodin dle počtu akcí, na kterých požadujeme asistenci bezpečnostní agentury.

3. Po úpravách a navyšování původní částky dle VŘ je současná částka za hodinu služby 93,50 Kč.

4. Zajištění ostrahy objektů KÚÚK spočívá zejména v těchto činnostech:

 • zajištění kontroly vstupu do objektů se zaznamenáváním vstupu osob do knihy návštěv

 • kvalifikovaná reakce při podezření na možnost spáchání trestného činu nebo přestupku

 • podávání základních informací návštěvníkům budov Krajského úřadu Ústeckého kraje

 • obsluha vjezdových garážových vrat a vstupu do objektů

 • kvalifikovaná reakce na havarijní stavy a mimořádné situace

 • zajištění činnosti ohlašovny požárů

 • základní obsluha EZS a EPS, zejména zakódování objektů po ukončení pracovní doby

 • provádění nejnutnějšího základního úklidu sněhu před vstupem do objektu a posyp náledí v zimních měsících do příchodu úklidové čety

 • odemykání popelnice při odvozu komunálního odpadu

 • ozbrojená eskorta pracovnice pokladny KÚÚK po vyzvednutí finanční hotovosti z banky

 • zesílená ostraha při zastupitelstvu a akcích ÚK nebo KÚÚK.

5. Současná částka je již na maximální výši, o kterou byla možná dle pravidel VŘ navýšena. Další zvýšení hodinové sazby by znamenalo vyhlásit nové výběrové řízení.

 

 

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 11.11.2015 / 11.11.2015
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu