Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Školství, mládež a sportCesta: Titulní stránka > Školství, mládež a sport > Konkurzní řízení > Vyhlašené obcemi

 

Pedagogové středních škol mohou být odměněni za svou práci při přípravě talentovaných žáků ve školním roce 2014/2015

 

 
 

Od 29. září 2015 mají ředitelé středních škol, kteří se přihlásili do programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 - Excelence středních škol 2015 možnost zažádat o finanční odměnu pro své pedagogy, kteří se věnují talentovaným žákům.

Uzávěrka pro podání žádostí je 27. října 2015. O dotaci je možné žádat v elektronické databázi přístupné na adrese http://excelence.nidv.cz. Systém je nastaven tak, že si každáškola vygeneruje a vytiskne již kompletně vyplněnou žádost, v níž jsou uvedeny veškeré požadované údaje o dosažených výsledcích žáků dané školy (jméno, příjmení, rok narození, získané body i kategorie soutěže). Dožádosti jsou zahrnuty vybrané soutěže na úrovni krajských, ústředních a mezinárodních kol. Tuto žádostředitel školy podepíše a zašle na adresu MŠMT, odbor 51, Karmelitská 7, Praha 1. Obálku je vhodné nadepsat (není podmínkou) "Excelence 2015". Na žádosti zaslané po datu 27. 10. 2015 nebude brán zřetel (rozhodující je razítko pošty).

Program umožňuje evidovat výsledky téměř 12 tis. žáků z cca 1 300 středních škol ve více než 700 výsledkových listinách. Program klade důraz na odměňování pedagogů, kteří se věnují talentovaným žákům v přírodovědných a technických oborech a předmětech. Finanční prostředky programu jsou určeny pouze na mzdy pedagogů,kteří se podíleli na vzdělávání žáka v hodnoceném oboru.

Více informací je k dispozici na: http://www.msmt.cz/mladez/program-excelence-strednich-skol.

 
Zodpovídá: Bc. Pavel Kucler
Vytvořeno / změněno: 6.10.2015 / 6.10.2015
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu