Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Polská republika, okres Ostróda

 

 
 

  

Polsko

 

Stát:Polská republika
Název partnerského okresu: Ostróda
Centrum regionu:Ostróda
Podepsaná smlouva:26. 5. 2014

Oblasti spolupráce:

regionální rozvoj, cestovní ruch, vzdělávání, sociální politika,

zdravotnictví

Vývoj spolupráce s okresem Ostróda:

Ve dnech 10. – 12. října 2013 se Ústecký kraj účastnil nového veletrhu cestovního ruch Arena Tourism Poland v Ostrodě ve Warminsko – mazurském okresu na severu Polska. Veletrhu se zúčastnil i člen Rady Ústeckého kraje Jan Szántó, který zde navázal kontakt se starostou Ostródy Wlodzimierzem Brodiukem.

Po  příjezdu z veletrhu Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu ÚK ihned začal připravovat dohodu o spolupráci. Ta byla nejdříve předložena komisi zahraničních vztahů, poté ke schválení Radě Ústeckého kraje a finální souhlas s ní vyslovili členové krajského zastupitelstva na svém dubnovém zasedání.

Vzájemná dohoda o spolupráci mezi Ústeckým krajem a okresem Ostróda byla slavnostně podepsána dne 26. května 2014 v Ostródě.

V rámci spolupráce mezi Ústeckým krajem a Powiatem Ostróda v Polsku navštívil dne 22. července 2014 z pověření pana starosty Wlodzimierze Brodiuka Ústecký kraj pan Piotr Parcheta. Setkal se zde s členem Rady Ústeckého kraje pro oblast zahraničních vztahů, cestovního ruchu a regionálního rozvoje Janem Szántó. Předmětem návštěvy bylo jednání ohledně vzájemné propagace obou regionů a pořízení materiálu pro  fotoreportáž z Ústeckého kraje, který byl umístěn na webový portál Powiatu Ostróda a do tiskovin. Polská návštěva obdivovala turistické atraktivity, např. hrad Střekov a zámek ve Velkém Březně.

První oficiální návštěva vedení regionu Ostróda v Ústeckém kraji se uskutečnila ve dnech 14. - 17. září 2014. Předmětem této cesty bylo navázání spolupráce mezi regiony v oblasti kultury a školství a prohloubení spolupráce v oblasti cestovního ruchu. V rámci programu se zúčastnila delegace např. pracovního setkání se zástupci středních škol ÚK ve věci realizace spolupráce s polskými školami na mezinárodních projektech, Uhelného safari v Mostě, navštívila Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích, jejíž ředitel projednal s vedením regionu možnosti spolupráce s polskými galeriemi formou výměny sbírek, dále Katedrálu sv. Štěpána v Litoměřicích a obdivovala přírodní krásy oblasti Česko-Saského Švýcarska.

Na konci září 2014 proběhly v Polsku volby. Novým starostou regionu Ostróda se stal Andrzej Wiczkowski. Hejtman Ústeckého kraje zaslal nově zvolenému starostovi gratulační dopis s pozváním do Ústeckého kraje. Pan starosta pozvání přijal a připojil se k delegaci středních škol okresu Ostróda, která navštívila Ústecký kraj ve dnech 11. - 16. 1. 2015. Pan starosta Andrzej Wiczkowski se tak mohl společně s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem zúčastnit slavnostního ceremoniálu podpisu smluv o spolupráci mezi středními školami Ústeckého kraje a okresu Ostróda dne 13. 1. 2015. Během programu navštívila delegace několik příspěvkových organizací včetně Vyšší odborné školy a Střední školy ve Varnsdorfu, Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem a Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Chomutově.

V únoru 2015 se Ostróda prezentovala na společném stánku s Ústeckým krajem na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2015 v Praze.

V červenci 2015 bylo vedení Ústeckého kraje pozváno na návštěvu Ostródy. Návštěva se konala u příležitosti oslav bitvy u Grunwaldu. 

V návaznosti na podepsání smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Powiatem Ostróda a podepsání dohody o partnerství mezi školami, navštívily ve dnech 15. – 21. 11. 2015 tři učitelky ze Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace partnerskou střední školu v Polsku. Důvodem bylo tzv. stínování výuky přírodovědných předmětů a cizích jazyků v odborné škole technické a lyceu v Moragu, které bylo financováno z projektu Podpora jazykových kompetencí v ESOZ, podpořeného z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve volném čase, mimo jiné, proběhla jednání o připravovaných projektech výměnných stáží žáků i učitelů obou škol.

Spolupráce Ústeckého kraje a Okresu Ostróda pokračuje v oblasti cestovního ruchu i v roce 2016. V lednu letošního roku polští partneři využili nabídku společné prezentace s Ústeckým krajem na veletrhu cestovního ruchu v Drážďanech. Veletrh Reisemarkt proběhl v prvním lednovém týdnu 2016 a zaznamenal vysokou návštěvnost. Okres Ostróda se prezentoval veřejnosti také ve společné expozici na veletrhu Holiday World v Praze, který proběhl 18. – 20. 2. 2016. Zpestřením expozice obou veletrhů byla maketa lodního výtahu na Kanálu Elblag, který je jediným funkčním na světě. V červenci 2016 opět vycestovala delegace Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem do Ostródy, aby se zde zúčastnila rekonstrukce bitvy u Grunwaldu

Oba regiony se v novém roce 2017 opět zavázaly, že se budou vzájemně propagovat v rámci evropských veletrhů cestovního ruchu. Ústecký kraj svému slovu dostál hned v úvodu roku 2017, kdy prezentoval okres Ostróda v expozici Ústeckého kraje v lednu na veletrhu Reisemarkt Dresden 2017 v Drážďanech a v únoru na veletrhu Holiday World 2017 v Praze.

Na základě podepsané dohody o spolupráci pokračuje spolupráce mezi školami. Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala hostilo v únoru 2017 družební školu z polské Ostródy, se kterou připravuje podat projekt v programu Erasmus+.

V rámci výměny zkušeností z rozvoje cestovního ruchu, které jsou významnou součástí rozvojových aktivit na obou stranách, navštívila delegace z Ostródy ve dnech 21. – 25. 6. 2017 Ústecký kraj. Ve dnech 21. – 22. 6. 2017 delegace absolvovala exkurzi s tematickým zaměřením na poznání destinace České středohoří a Podřipsko s důrazem na předvedení vodních sportů v Národním centru vodních sportu – Labe Aréna Ústeckého kraje v Račicích. Cílem návštěvy byla jednání vedoucí k uzavření memoranda o spolupráci s destinací České středohoří o.p.s. pro výměnné pobyty turistů. Ve dnech 23. - 25. 6. 2017 se exkurze tematicky zaměřila na poznání destinace České Švýcarsko. Delegace se zúčastnila i Memorial Air Show v Roudnici nad Labem.

U příležitosti oficiální návštěvy Ostródy ve dnech 13. až 16. července byla spolupráce mezi Ústeckým krajem a okresem Ostróda smluvně rozšířena i na společné aktivity v oblasti cestovního ruchu mezi destinačními agenturami. Za českou stranu Destinační agentura cestovního ruchu České středohoří o.p.s. a za polskou stranu Západomazurská turistická organizace podepsaly tzv. Prohlášení o záměru.

Ve dnech 2. - 6. 10. 2017 navštívila Ústecký region Fotbalová akademie z partnerského polského regionu Ostróda. Mladí polští fotbalisté sehráli dva dvojzápasy proti hráčům Regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje (RFA ÚK), která sídlí v Teplicích. Mladí sportovci měli zajištěno zázemí v Labe Aréně v Račicích. Ve spolupráci s Destinační agenturou České Středohoří byla pro polské sportovce připravena i prohlídka města Litoměřice a RFA ÚK zajistila návštěvu utkání fotbalového 3. kola MOL Cupu FK Ústí nad Labem – FC Slovácko. 

Rok 2018: I nadále nejaktivnější spolupráce mezi Ústeckým krajem a okresem Ostróda probíhá na poli regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Důkazem je společná prezentace na veletrzích cestovního ruchu Reisemesse v Drážďanech v lednu, Holiday World v Praze v únoru, Glob Katowice v březnu či HoRecCa Ostróda v dubnu.

V rámci naplňování podpory cestovního ruchu obou regionů byl v červnu vypraven první autobus turistů z Ústeckého kraje na dovolenou do Ostródy. Zároveň v té době změřili své síly fotbalisté Ostródy s týmem Regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje.

V dnech 18. – 22. 6. 2018 proběhla oficiální návštěva delegace partnerského okresu v Ústeckém kraji. Zástupce Ústeckého kraje poté starosta Ostródy pan Andrzej Wiczkowski jako každý rok pozval na oslavy bitvy u Grunwaldu, které proběhly v červenci. Kromě toho v rámci návštěvy delegace Ústeckého kraje v čele s členem Rady Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeňkem Matoušem projednala témata spolupráce na další rok. Novým tématem je spolupráce v oblasti kultury, o kterou projevil zájem polský partner prostřednictvím Kulturního centra Okresu Ostróda.


Prohlášení o spolupráci_DAxZLOT


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Zimová
Vytvořeno / změněno: 14.4.2014 / 24.7.2018
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu