Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Autobusová oblast Ústecko od 1.1.2015

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Doprava 2015-konečná verze
Jak budou jezdit regionální autobusy na Ústecku od roku 2015? Co se změní na linkách MHD v příměstské dopravě? Informujeme vás, jak se změní organizace regionální autobusové dopravy objednávané Ústeckým krajem.
Aktualizace jízdních řádů ukončena.
 

Odkazy

  • Soubor linek Ústecko [PDF, 954 kB] (14.11.2014)
    Jízdní řády s platností od 1.1.2015 - konečný stav. V uvedených jízdních řádech jsou barevně označeny spoje, kde jsou provedeny změny na základě požadavků obcí a měst.

 
 

Měníme dopravce, aneb bez obav přestupte!

Měníme dopravce

Od roku 2015 se změní regionální autobusová doprava v okolí Ústí nad Labem.

S blížícím se příchodem změny dopravců pro období let 2015-2024 se cestující v příměstských oblastech krajského města ptají, jak výrazně se tato změna projeví v jejich cestování MHD Ústí n.L. mimo město.  Na nejčastější otázky cestujících najdete níže odpovědi.

Bude Ústecký kraj rušit MHD?
Kraj MHD neruší, protože tato služba spadá do kompetence měst, případně obcí, které ji zřizují. MHD Ústí n.L. však v některých případech jede mimo krajské město a zasahuje do měst Chabařovice, Chlumec, Trmice a některých dalších okolních obcí. Tyto autobusy však objednává a hradí přímo Ústecký kraj nebo se na nich podílí ve spolupráci s Ústí n.L.

Musí linku MHD nahradit jiná autobusová linka?
Povinnosti kraje soutěžit dopravce a řádně hospodařit znamená nutnost přehodnocení stávajícího rozsahu objednávky dopravy u „městských“ dopravních systémů. Ač jezdí MHD do okolí města historicky velmi dlouho, česká legislativa, která se přizpůsobila pravidlům Evropské unie, neumožňuje Ústeckému kraji v některých případech zachovat platnost současného stavu a ten část linek v režimu MHD musel postoupit do transparentní soutěže, kde vyhrává dopravce s nejlepší cenovou nabídkou.

Proč jsou nahrazeny linkovou dopravou jen některé linky MHD?
Důvodem je odlišnost jejich objednávání. Například linky 1, 4, 6, 12 objednává a o rozsahu provozu rozhoduje de facto jen Ústecký kraj. V případě linek 2, 3, 7, 15, 18, 19, 102 objednávají dopravu dva objednavatelé tj. Statutární město Ústí nad Labem a Ústecký kraj, přičemž město je tím hlavním objednavatelem (pozn. částečně společně objednávají i linku 6, ale ta je v dominantním rozsahu v objednávce ÚK). Na první uvedené linky platí povinnost soutěže a nemožnost je zadat přímo.

Jak bude řešený rozsah dopravy na linkách, které má Ústecký kraj zájem dále provozovat společně se Statutárním městem Ústí n.L.?
Ústecký kraj poslal návrh na spolupráci s krajským městem ohledně linek MHD do vybraných okolních obcí a měst od roku 2015. Nyní se čeká stanovisko, zda bude ze strany magistrátu vůle pokračovat ve spolupráci. Město může spolupráci zamítnout a Ústecký kraj zajistí dopravu jiným dopravcem, nebo potvrdit a následně proběhne příprava konkrétního rozsahu linek MHD, zajištěná Dopravním podnikem města Ústí n. L., a.s.

Jak bude zajištěna obsluha obcí a měst, které přijdou o linky MHD?
Vyjma změny dopravce budou obsluhovány v téměř stejném rozsahu jako dosud. Naopak v případě změny trasování linek si mohou i polepšit, neboť prodloužením linek budou mít lepší dostupnost vzdálenějších míst. Například z Chabařovic se cestující nově dostanou bez přestupu v Ústí n.L. na Střekov a do Svádova, nebo na Severní Terasu, ale přes Velké Březno také až do Děčína, nebo naopak přes Modlany do Teplic k OC Olympie.  

Jak se bude platit za jízdenku od roku 2015?
Noví dopravci musejí být vybaveni vzájemně kompatibilním odbavovacím zařízením – to je dáno již zadávací dokumentací soutěže. Cestující bude moci platit v hotovosti jednotlivou jízdu, nebo podobně jako dnes v MHD využívat výhod přestupního nebo časového jízdného (tzv. týdenní, měsíční, čtvrtletní jízdenky). Aby jízdné bylo spravedlivé pro všechny, musí se částečně zohledňovat ujetá vzdálenost. Cena jízdného se bude odvíjet podle tarifních zón, do kterých je kraj rozdělený, tj. každá obec či město je jedna zóna.

Bude platit jízdenka z autobusu „Ústeckého kraje“ i na MHD v Ústí nad Labem?
Je oboustranný zájem na uznávání jízdenek a probíhají v této věci jednání o integraci. Cílem je čipová karta, ale časově není možné toto technicky stihnout k termínu 1.1.2015. Vznikne tedy přechodné období částečné integrace kombinované s papírovou jízdenkou. Vzniknou zvláštní papírové časové jízdenky do obcí a měst, které již nebudou obsluhovány MHD, a které umožní přestupovat v Ústí nad Labem mezi linkovou dopravou a MHD. Tento omezený režim bude platit do zavedení elektronického odbavení v MHD, která se poté zařadí do plnohodnotné integrace.

Jak se linky mění?

Seznam regionálních autobusových linek oblasti Ústecko  Seznam linek

 

 

Vliv na linky MHD zasahující do příměstské oblasti

V oblasti příměstské dopravy dochází k reorganizaci nejen linek spadajících do systému MHD, ale i stávajících linkových autobusů. Je jisté, že se dotkne měst a obcí, které jsou obsluhované linkami 1, 4, 6, 12 a 102.

Tyto linky budou nahrazeny a jejich nástupkyně jsou zařazeny do dopravní oblasti Ústecko, která zahrnuje prstenec obepínající město Ústí nad Labem a částečně přesahuje do okolních okresů Děčín, Litoměřice a Teplice.

Změny na linkách společně objednávaných s městem Ústí n.L., tj. 2, 3, 7, 11, 15, 18 a 19 se prozatím projednávají a informace k nim budou podány později.

Přehled změn na linkách MHD, které budou nahrazeny

nahrazené linky

 

Co nám bude jezdit za autobusy?
Počítá se s přepravou starších nebo pohybově nebo jinak zdravotně omezených cestujících?
Všechny autobusy v objednávce Ústeckého kraje budou bezbariérově přístupné a vybaveny vizuálním i akustickým hlášením o trase spoje a právě projížděných zastávkách. Dveře, u kterých se bude nacházet plošina pro invalidní vozíky a kočárky musí být vybaveny nájezdovou plošinou.

Bude nastavena a kontrolována kvalita přepravy?
Kromě již uvedené zásady bezbariérovosti je nastavený jednotný systém kvality. Například povinným vybavením autobusů je klimatizace prostoru pro cestující, která bude udržovat optimální teplotu jak v zimně, tak v létě. Zdůrazněna je i kvalita sedadel s pohodlnou výškou opěradel a nelze opomenout odkládací plochy u stropu pro zavazadla. Myšleno je samozřejmě na přepravu kočárků.

Významným prvkem v kvalitě je i přepravní kapacita autobusů. Proto se na jednotlivé linky a spoje budou vypravovat autobusy s pevně stanovenou minimální kapacitou. Cestující tedy nebude muset čekat na svůj pravidelný spoj v obavách „co mu zrovna přijede“.
Výše uvedená tabulka linek zobrazuje dva typy autobusů, které se na linkách budou pravidelně pohybovat. Níže jsou uvedeny minimální kvalitativní parametry, které musí autobus splňovat.
 
Autobusy

Kde budeme získávat informace o změnách?
Na tomto portálku oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje, www.dopravauk.cz . Zároveň je připravována informační kampaň, která bude včas cestující informovat o nadcházejících změnách.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Jan Maxa
Vytvořeno / změněno: 3.3.2014 / 14.11.2014 | Zveřejnit do: 18.3.2015
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu