Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Broukoviště

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 19. 7. 2013.
 

 
 

Dotaz žadatele: (doslovný výňatek)

……. žádáme o poskytnutí následujících informací, které se týkají využívání tzv. broukovišť (doggery) v ochraně přírody v období od 1. 1. 2012 dosud:

1.     Všechna správní rozhodnutí o povolení výjimek dle § 56 zákona č. 114/1929 Sb., v nichž krajský úřad uložil broukovitě jako kompenzační opatření za škodlivý zásah do biotopů a jedinců zvláště chráněných druhů hmyzu vázaných na staré stromy a mrtvé dřevo, a to za období od 1. 1. 2012 dosud.

2.     Všechna sdělení s předběžnými informacemi dle § 139 správního řádu, v nichž na žádost žadatele o nutnosti podat žádost dle § 56 zákona č. 112/1992 Sb. bylo krajským úřadem sděleno, že když vybuduje tzv. broukovitě, tak žádost není nutné podávat, a to za období od 1. 1. 2012 dosud.

 

Odpověď:

K Vaší žádosti v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, sdělujeme, že do současné doby nebylo v žádném správním řízení podle § 56 zákona naším úřadem, jako orgánem ochrany přírody, použito jako kompenzační opatření uložení vytvoření broukoviště.

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 15.1.2014 / 15.1.2014
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu