Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Školství, mládež a sportCesta: Titulní stránka > Školství, mládež a sport > Primární prevence > Novinky

 

Analýza projevů rizikového chování v Ústeckém kraji - ke Krajskému akčnímu plánu prevence

 

Odkazy


 
 

Pro potřeby Krajského akčního plánu prevence na roky 2013-2018 byla v roce 2012 provedena analýza výskytu RCH ve školách a školských zařízeních Ústeckého kraje. Analýza vznikala za spolupráce s metodičkami prevence z Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a ZDVPP a školními metodiky prevence. Byl vytvořen jednoduchý dotazník, který vyplňovali školní metodici prevence. Sestával se ze dvou otázek a 13-ti projevů rizikového chování. Jako odpověď na otázku připisovali školní metodici prevence ke každému z projevů RCH známku (čím vyšší známka, tím vyšší četnost). Dotazníky byly vyhodnoceny za celý Ústecký kraj i v rozdělení na jednotlivé okresy ÚK.

První otázka „Který projev rizikového chování jste řešili u žáků Vaší školy nejčastěji?“ se týkala nejčastějšího výskytu daného projevu RCH ve škole nebo školském zařízení, kde respondent působí.

Druhá otázka „Kterou rizikovou oblast považujete ve své praxi za nejproblematičtější?“ byla zaměřena výhradně na názor respondenta podle jeho vlastních kritérií (co je podle něj nejsložitější ve škole řešit, v jaké oblasti je nejsložitější spolupráce s rodinou, u jakého rizikového projevu si respondent neví s řešením příliš rady apod.)

Dotazníky byly vyhodnoceny jednak v rámci Ústeckého kraje jako celku a jednak v rozdělení na jednotlivé okresy kraje. V přiložených tabulkách (soubor „Analýza výskytu RCH.xls“) jsou uvedeny výsledky šetření v řazení od nejvíce se vyskytujícího rizikového projevu k nejméně se vyskytujícímu projevu („RCH v okresech“), nebo pro porovnání pořadí výskytu jednotlivých projevů rizikového chování v okresech (záložka „Analýza RCH-číselné pořadí“). V prezentaci („Analýza projevů RCH v grafech.pptx“) je pak porovnán výskyt projevů rizikového chování znázorněním v grafech.

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Petra Vaverková
Vytvořeno / změněno: 27.8.2013 / 27.8.2013
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu