Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

ASPI

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 24. 5. 2013.
 

 
 

Dotaz žadatele: (doslovný výňatek)

1)     Jaký elektronický právní informační systém (systém pro vyhledávání právních předpisů, judikatury, literatury apod.),
či jaké elektronické právní informační systémy, je-li jich více, Instituce využívá?

2)     Kolik uživatelských licencí výše uvedeného systému (popřípadě jednotlivých systémů, využívá-li Instituce více druhů
takových systémů) Instituce zakoupila? V případě, že Instituce pořizuje takový systém i pro jí zřizované příspěvkové
organizace, organizační složky Instituce nebo právnické osoby (popřípadě osoby, v nichž má Instituce účast),
prosíme o rozčlenění informace podle předchozí věty také podle takových organizací, složek či osob.

3)     Kolik uživatelů má přístup do těchto právních informačních systémů a kolik jich je odhadem reálně využívá?

4)     Kdo je dodavatelem výše uvedených právních informačních systémů, resp. licencí, a kdy byly s těmito dodavateli
uzavřeny příslušné smlouvy? V případě, že k navyšování počtu licencí od jednotlivých dodavatelů docházelo postupně,
prosíme též o poskytnutí údaje o rozsahu a roku jednotlivých navýšení. Prosíme též o informaci o způsobu výběru
tohoto dodavatele, či těchto dodavatelů, je-li jich více (např. druh zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.).

5)     Pokud Instituce využívá časově omezené licence či aktualizace, prosíme o informaci, na jak dlouhou dobu, resp. do kdy,
jsou zajištěny stávající licence či aktualizace podle sjednaných smluv.

6)     Jaká byla ročně Institucí vynakládána částka (bez DPH) v posledních 3 letech za jednotlivé právní informační systémy
(a jednotlivou licenci) včetně jejich aktualizací?

7)     Zvažuje Instituce obnovení licencí, resp. smlouvy, na aktualizaci či změnu (nebo doplnění nového) elektronického
právního informačního systému? Pokud ano, kdy lze tento krok očekávat?

8)     Který odbor či jiná organizační součást Instituce rozhoduje o pořizování a správě elektronických právních informačních systémů?

 

Odpověď:

1)     Používáme síťovou verzi systému ASPI od společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s..

2)     Máme k dispozici plovoucí licenci v počtu 150 současně pracujících uživatelů + 4 singl licencí. Systém je využíván pouze v rámci krajského úřadu.

3)     Přístup do aplikace mají všichni zaměstnanci kraje a představitelé samosprávy. Reálné využití není sledováno.

4)    Smlouva byla uzavřena roku 2003 s počtem licencí 150 současně pracujících uživatelů + 4 singl licence a dodavatelem je společnost Wolters Kluwer ČR, a. s..

Bylo zadáno jako veřejná zakázka malého rozsahu. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

5)     Nejsou využívány časově omezené licence a aktualizace.

6)     Ročně vynakládaná částka za poslední 3 roky je 214.088,- Kč bez DPH/ročně.

7)     Nezvažujeme obnovení licencí, resp. Smlouvy na aktualizaci či změnu elektronického právního systému.

8)     Odbor informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 7.6.2013 / 7.6.2013
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu