Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Část pozemku p.č. 1472/1 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10. 4. 2013.
 

 
 

Dotaz žadatele: (doslovný výňatek)

1 -  Zda došlo k pronájmu části pozemku č 1472/1 v katastru Hora Svaté Kateřiny.
2 -  Zda je tento pozemek v majetku Krajského úřadu a v užívání dětského domova tamtéž.
3 -  Kdy k tomuto pronájmu došlo.
4 -  Žádám o kopii této smlouvy v rámci zákona 106/1999 sb. pokud byla uzavřena.
5 -  Dále zda tato případná nájemní smlouva byla s vědomím Krajského úřadu.
6 -  Zda Krajský úřad šetřil všechny okolnosti týkající se před uzavřením této případné smlouvy.
7 -  Pokud došlo k odprodeji daného pozemku jsou mé dotazy identické jako v případě pronájmu.
 

Odpověď:

Část pozemku p.č. 1472/1 v k.ú. Hora Svaté Kateřiny byla pronajata na základě Nájemní smlouvy č. 01/2011 uzavřené mezi příspěvkovou organizací Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny, příspěvková organizace – viz příloha. Uzavření nájemní smlouvy je plně v kompetenci příspěvkové organizace, a to na základě čl. XII bod 8. písm. d) Zřizovací listiny č.j. 95/2001 (“ Článek XII. Nabývání majetku  příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace ke svěřenému majetku - organizace je oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele pronajímat nemovitosti na dobu neurčitou s maximální tříměsíční výpovědní lhůtou nebo na dobu určitou, nejvýše však na 1 rok za podmínky dodržení § 18 odst. 4 zákona o krajích“).

Usnesením Zastupitelstva č. 65/30Z/2012 ze dne 27.6.2012 bylo rozhodnuto o prodeji části pozemku p.č. 1472/1 označeném dle geometrického plánu jako díl „a“ v k.ú. Hora Svaté Kateřiny. Kupní smlouva č. 12/SML2219 byla uzavřena mezi Ústeckým krajem a manželi Řebíkovými dne 24.8.2012, právní účinky vkladu vlastnického práva ke dni 11.9.2012 – viz příloha.

 

Žadateli byly zaslány uvedené dokumenty přílohou odpovědi.

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 22.4.2013 / 22.4.2013
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu