Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Automatizovaná linka

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 4. 4. 2013.
 

 
 

Dotaz žadatele: (doslovný výňatek)

Žádáme o informace, zda automatizovaná linka na výrobu methylesterů mastných kyselin BDA-200 s přípravným zařízením RVA-800 (včetně nádrží a potrubí) od výrobce MECAN AG, Švýcarsko, umístěná od roku 2007 do roku 2012 v areálu Elektroporcelán Louny, a.s. a vlastněná nejdříve společností ADMANO CZ, s.r.o., následně SP Group, a.s. a pravděpodobně naposledy DANZUZ, s.r.o. byla ve výše uvedeném časovém období uvedena do legálního provozu, tzn. zda přijímala vstupní suroviny (metanol, MEŘO apod.) a následně je pracovávala do finálního výrobku (bionafta), který byl následně expedován zákazníkům.

Zda tato linka z hlediska celního a daňového byla ve správně vedených, zabezpečených (daňový sklad) a stavebně schválených prostorách a zda (pokud) její byl zcela v souladu se zákony o životním prostředí (provozní řád, EIA).

 

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti Vám zasíláme následující informace:

1) Na výše uvedené zařízení proběhlo posuzování vlivů na životní prostředí záměru pod názvem „Esterifikace rostlinných olejů Louny“. Záměr byl zařazen do bodu 7.3 kategorie I, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – příslušným úřadem bylo v tomto řízení Ministerstvo životního prostředí, které podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb. vydalo souhlasné stanovisko k záměru s tím, že uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení. Stanovisko obsahovalo 13 podmínek pro fázi přípravy, 4 podmínky pro fázi výstavby a 6 podmínek pro fázi provozu. Stanovisko o hodnocení vlivů bylo vydáno pod Č.j. 25791/ENV/07 dne 13. 4. 2007. Dokumenty z procesu posuzování (oznámení záměru, závěr zjišťovacího řízení, dokumentace, posudek, zápis z veřejného projednání a stanovisko) jsou volně dostupné v informačním systému EIA pod kódem OV4039 na adrese: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV4039. Oznamovatelem záměru byla společnost MCA architektonický atelier, investorem měla být společnost ADMANO CZ s.r.o.

2) V souvislosti s výše uvedeným zařízením nebylo Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství vedeno žádné správní řízení, nebylo vydáno žádné vyjádření, stanovisko či povolení pro žádnou z výše jmenovaných společností.

 

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 15.4.2013 / 15.4.2013
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu