Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Cykloportál Ústeckého kraje v návaznosti na Svobodný stát SaskoCesta: Titulní stránka > Cykloportál Ústeckého kraje v návaznosti na Svobodný stát Sasko

 

Hornická kulturní krajina Krušnohoří – úspěšný rok 2012

1
Dne 11. prosince 2012 se v Oblastním muzeu v Mostě, p.o., naposledy v tomto roce, sešel český pracovní tým, vytvořený pro přípravu žádosti o zápis Hornické kulturní krajiny Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
 

 
 

Rok 2012 byl pro Krušnohoří nebývale úspěšný, na počátku roku došlo díky spolupráci Ústeckého a Karlovarského kraje k zápisu české části Krušnohoří na národní indikativní seznam památek, které jsou plánovány pro navržení k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.

Krušnohoří se tak stalo v pořadí 16. zapsaným statkem na českém národním seznamu a zařadilo se mezi vybrané lokality České republiky, které oficiálně usilují o zápis do UNESCO.

Výjimečnost nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří nespočívá pouze v dochovaných památkách montánního charakteru, celkové pojetí sériové nominace krajinného charakteru s přeshraničním akcentem, prezentované jako pojetí česko-německé kulturní krajiny formované přes 800 let historickou těžbou rud, je dostatečným důkazem mimořádné univerzální hodnoty. Nezbytná česko-německá spolupráce byla proto v roce 2012 několikrát deklarována, byl vytvořen fungující přeshraniční organizační systém zahrnující všechny složky státní, regionální a místní, které spolupracují na nominaci. Vyústěním této spolupráce bylo podání, tentokrát již společné, německo-české žádosti o zápis do  Centra Světového dědictví v Paříži dne 25. září 2012.

Metodická mezinárodní řídící skupina na úrovni ministerstev České republiky a Svobodného státu Sasko se v roce 2012 sešla celkem čtyřikrát. Stejný počet pracovních jednání proběhl na úrovni regionálně-odborné, v tzv. česko-německé smíšené pracovní skupině, jejímiž členy jsou na české straně zástupci Ústeckého a Karlovarského kraje, zpracovatel nominace a zástupce Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště coby koordinátor nominačního projektu.

Další desítky jednání proběhly na úrovni odborné, v rámci památkové péče, a úrovni regionální a obecní, v rámci jednání se zastupitelstvy obcí a s vlastníky památek.

Svou podporu deklarovaly oba kraje a obce Jáchymov, Krupka, Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná a Měděnec slavnostním podpisem společného Prohlášení o připojení k nominačnímu projektu dne 30. dubna 2012 v Jáchymově. Formu následné spolupráce řeší připravovaná Smlouva o partnerství, kterou zmíněné obce podepíší v následujícím roce.

Oba kraje aktivně podporují přípravu nominační dokumentace nejen svým zastoupením v pracovních skupinách, ale také přípravou propagačních a prezentačních aktivit. Zadavatelem české části nominační dokumentace byl, po dohodě s Ústeckým krajem, kraj Karlovarský, který v roce 2012, obdržel od MK ČR dotaci z programu Podpora pro památky UNESCO ve výši 500 tis. na zpracování Management plánu.

Ústecký kraj plánuje v roce 2013, kromě setkání a seminářů k problematice managementu a památkové péče v navrhovaném statku Hornická kulturní krajina Krušnohoří, vytvoření putovní česko-německé výstavy s názvem Sláva krušnohorského hornictví. Výstava bude jedním z výstupů stejnojmenného projektu, který je podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Cíl 3/Ziel 3 o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Další plánovanou aktivitou Ústeckého kraje organizace mezinárodní odborné konference k problematice nominace Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge do UNESCA, která se uskuteční na podzim roku 2013 ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze.

Karlovarský kraj pro rok 2013 připravuje projekt, který bude financován z Fondu malých projektů programu Cíl 3, jehož náplní bude realizace výstavy na téma Tajemné podzemí Krušnohoří. Výstava svým návštěvníkům přiblíží nepřístupné krásy historických důlních děl na české a německé straně Krušných hor, plánováno je také vydání brožury s mapou a zákresy lokalit.

Doufáme, že v příštím roce se opět setkáme s příznivci montánní historie Krušných hor na výše zmíněných akcích.

Připravila:

Mgr. Olga Bukovičová

Odbor kultury a památkové péče KÚÚK

1
Jednání pracovní skupiny

1

3

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 12.12.2012 / 12.12.2012
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu