Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Administrativní náklady zadávání veřejných zakázek

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 7. 3. 2011
 

 
 

Dotaz žadatele

1)       Jakým způsobem je organizován proces zadávání veřejných zakázek ve Vaší organizaci? (nehodící se smažte, lze i kombinace níže uvedených)

a.       Centrální nákupní středisko

b.       Decentralizovaná nákupní střediska

c.       Outsourcing – externí subjekt

d.       Jinak (doplňte)

2)       Kolik přepočtených pracovníků se této agendě věnuje (včetně přepočtení daného úvazku v případě, že náplní práce daného pracovníka není pouze zadávání veřejných zakázek – např. pracovník je zaměstnaný na plný úvazek, ale agendě veřejných zakázek věnuje pouze polovinu svého celoročního pracovního fondu, tedy jeho úvazek vzhledem k agendě veřejných zakázek je 0,5)?

3)       Jaké jsou jejich mzdové náklady, včetně pojistného placeného zaměstnavatelem, za rok 2010?

4)       V případě, že nelze zjistit jejich mzdové náklady, do jaké platové třídy jsou daní zaměstnanci zařazeni dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě?

5)       Nakupujete v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek i externí služby? Pakliže ano, jaká byla jejich hodnota za rok 2010?

6)       Jaké další prostředky (např. nákup softwaru, školení pracovníků, pojištění odpovědnosti, atd.) Vaše organizace vynaložila v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek za rok 2010?

7)       Zvažuje Instituce obnovení licencí, resp. smlouvy na aktualizaci či změnu (nebo doplnění nového) elektronického právního informačního systému? Pokud ano, kdy lze tento krok očekávat?

8)       Jaký objem finančních prostředků za rok 2010 byl Vaší organizací vyplacen na veřejné zakázky?

Odpověď:

1)           c) Outsourcing – externí subjekt

d) Jinak – Každý odbor krajského úřadu je gestorem veřejných zakázek, hrazených z jeho
                  rozpočtu, zajišťuje si zadávání veřejných zakázek sám vlastními pracovníky, kteří to
                  dělají vedle své hlavní pracovní náplně (zpravidla veřejné zakázky malého rozsahu).
                  Odbor investiční má svoje oddělení veřejných zakázek (5 pracovníků -      zabývají se
                  i problematikou veřejné podpory), které zajišťuje realizaci všech zakázek investičního
                  odboru, metodicky řídí zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem (v rámci
                  Krajského úřadu i příspěvkových organizací), na požádání pomáhá s přípravou
                  zadávací dokumentace nebo i kompletně zajišťuje administrování celého zadávacího
                  řízení ostatních gestorů, odborů KÚ i příspěvkových organizací (zpravidla podlimitních
                  nebo nadlimitních zakázek);

 

2)       Této agendě se věnuje 6,84 přepočtených pracovníků.

3)       Mzdové náklady za rok 2010, vč. pojistného placeného zaměstnavatelem jsou 2.386.791,- Kč.

4)       X

5)       Ano, 20 zadávacích řízení (v tom jedno centralizované zadávání dodávek el. energie a plynu pro ÚK a jím zřizované příspěvkové organizace) za úhradu celkem 6.109.680,- Kč vč. DPH.

6)       V roce 2010 jsme takto vynaložili 46.370,- Kč (v tom roční aktualizace SW pro evidenci veřejných zakázek GILDA: 29.760,- Kč vč. DPH, pravidelné čtvrtletní aktualizace publikace Veřejné zakázky od A do Z: 10.000,- Kč vč. DPH, roční předplatné časopisu Veřejné zakázky: 660,- Kč vč. DPH, školení pracovníků oddělení veřejných zakázek: 35.950,- Kč).

7)       Z centrální evidence veřejných zakázek můžeme uvést, že v roce 2010 bylo zadáno 334 veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 100 tis. Kč bez DPH (veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 100 tis. Kč nejsou centrálně evidovány), vysoutěžené ceny činí 895.130.425,76 Kč bez DPH a 1.051.247.204,05 Kč včetně DPH. Plnění a tím i úhrada některých zakázek přesahuje do příštího roku nebo i do dalších let, obdobně i v roce 2010 byly hrazeny některé zakázky, vysoutěžené v předchozích letech, takže číslo lze pokládat za vypovídající. Uzávěrka hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010 bude schválena zastupitelstvem v červnu 2011.

 

 

Připravil:

Ing. František Končel

odbor investiční

Krajský úřad Ústeckého kraje

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 23.3.2011 / 23.3.2011
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu