Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Dotaz na zaměstnankyni Krajského úřadu Ústeckého kraje

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23.12.2008
 

 
 

Dne 11.12. 2008 byla Krajskému úřadu Ústeckého kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na základě této žádosti poskytujeme následující informace:

 

Požadovaná informace (v původním znění)

1. Jak zní jméno i příjmení oné ženy a jakou funkci zastávala a zastává v ODS ?

Poskytovaná informace:

Zmiňovaná reportáž se týkala zaměstnankyně Krajského úřadu Ústeckého kraje PaedDr. Marie Tomčové. Informace o funkci této pracovnice v politické straně se nevztahuje k působnosti Ústeckého kraje. Podle ust. § 14 odst. 5 písm. c zák. č. 106/1999 Sb. byla vaše žádost v této části odložena.

 

Požadovaná informace (v původním znění)

2. Jaké trestné činy spáchala za které odsouzena. Jaký trest u okresního soudu dostala a zda požádala o jeho výmaz ?

Poskytovaná informace:

Požadovaná informace se nevztahuje k působnosti Ústeckého kraje. Podle ust. § 14 odst. 5 písm. c zák. č. 106/1999 Sb. byla vaše žádost v této části odložena.

 

Požadovaná informace (v původním znění)

3. Jakou funkci u Vašeho úřadu zastává a rozsah její pravomoci ?

Poskytovaná informace:

PaedDr. Marie Tomčová zastává místo řadového zaměstnance odboru evropských projektů, nikoliv úředníka. Nemá tedy žádné rozhodovací pravomoce.

 

Požadovaná informace (v původním znění)

4. Jaký je její nynější měsíční plat a kolik odměn do současné doby s jejich celkovou výší, po opětovném nastoupení funkce ?

Poskytovaná informace:

Jedná se o  informace osobní povahy. Dle ust. § 8a zák. č. 106/1999 Sb. požadované informace není možné žadateli poskytnout, viz rozhodnutí č. ev. 203077/2008.

 

Požadovaná informace (v původním znění)

5. V kolika je správních a dozorčích radách? Jak vysoký honorář v Kč za rok 2006 – 2007 obdržela ?

Poskytovaná informace:

PaedDr. Marie Tomčová není členkou žádné správní ani dozorčí rady společností, ve které by měl účast Ústecký kraj.

 

Požadovaná informace (v původním znění)

6. Při její „aktivní podnikatelské činnosti“ to není střet zájmů, jak ukládá zákon ?

Poskytovaná informace:

Jedná se o dotaz na názor. Dle ust. § 2 ods. 4 zák. č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 

Požadovaná informace (v původním znění)

7. Kdo jí opětovně i po potrestání do funkce přijal  a jmenoval ?!

8. Jak to zdůvodnil !?

Poskytovaná informace:

Sjednání pracovního poměru zaměstnanců krajského úřadu schvaluje ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje. Důvodem pro přijetí PaedDr. Tomčové na odbor evropských projektů byla výborná znalost cizích jazyků.

 

Požadovaná informace (v původním znění)

9.   Co tam ještě ona žena dělá ?!

10. Co tam ještě dělá ten, co jí opět přijal a instaloval do nemalé funkce ?!

12. Co z toho vyvodíte za závěry Vy jako hejtman a Vaše „RADA“ !?

Poskytovaná informace:

Jedná se o dotazy na názor. Dle ust. § 2 ods. 4 zák. č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 

 

Připravila: Lucie Jarolímková, odbor kancelář hejtmana

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 740

e-mail: jarolimkova.l@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Bc. Lucie Jarolímková
Vytvořeno / změněno: 5.1.2009 / 5.1.2009
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu