Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Školství, mládež a sportCesta: Titulní stránka > Školství, mládež a sport > Konkurzní řízení > Vyhlašené obcemi

 

Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Hvězdička, Malé Březno, okres Ústí nad Labem

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Obec Malé Březno, v souladu s vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa                       

 

ředitele/ky, Mateřská škola Hvězdička, Malé Březno, okres Ústí nad Labem.

 

Požadujeme:

-         předpoklady na obsazení pracovního místa ředitele/ky školy stanovené dle ust. § 3, 5, 6 zákona            č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, praxe dle ust. § 5 odst. 1 písm. a) tohoto zákona

-         znalost problematiky řízení školství a školských předpisů

-         občanská a morální bezúhonnost

-         dobrý zdravotní stav

-         organizační a řídící schopnosti

 

Náležitosti přihlášky:

-         přihláška do konkursního řízení

-         ověřené kopie dokladů o získání odborné kvalifikace a nejvyšším dosaženém vzdělání                           (u vysokoškolského vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)

-         doklad o průběhu všech zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem

-         strukturovaný životopis + kontaktní telefon

-         koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu

-         výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání

-         čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

-         lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ky (ne starší 2 měsíců)

 

Termín podání přihlášek: do 21. 3. 2008

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Obecní úřad Malé Březno, Malé Březno 7, 400 02 Ústí        nad Labem 2. Obálku označte slovy „Neotvírat – Konkurs – MŠ Hvězdička“.

Přihlášku se stejným označením je možno doručit také osobně na podatelnu Obecního úřadu             v Malém Březně.

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ky: 1. 5. 2008

 

 
Zodpovídá: Ing. Klára Laňková
Vytvořeno / změněno: 29.2.2008 / 29.2.2008 | Zveřejnit do: 21.3.2008
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu