Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad

 

Výkon dozorové činnosti v oblasti regulované reklamy za rok 2006

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 7.2.2007
 

 
 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Dotaz (v původním znění):

 

S odvoláním na Zákon č. 106/99 Sb. o poskytování veřejných informací, si dovolujeme požádat Krajský živnostenský úřad v Ústí nad Labem o poskytnutí níže uvedených informací, které mají vztah k výkonu dozorové činnosti v oblasti regulované reklamy. (Všechny požadované údaje jsou poptávány za období kalendářního roku 2006.)

 

1)       Prosíme o sdělení počtu obdržených podnětů, které se týkaly možného porušení regulace reklamy a které váš KŽÚ obdržel.

2)       Pokud to je možné z tohoto souboru vyčlenit, prosíme o sdělení počtu obdržených podnětů, které se týkaly porušení regulace reklamy na doplňky stravy nebo kosmetické přípravky.

3)       Prosíme o sdělení počtu shledaných uskutečněných správních deliktů, které se týkaly porušení právních norem regulace reklamy.

4)       Pokud je možné z tohoto souboru vyčlenit, prosíme o sdělení počtu shledaných uskutečněných správních deliktů, které se týkaly porušení regulace reklamy na doplňky stravy nebo kosmetické přípravky.

5)       Dovolujeme si tímto požádat o poskytnutí kopií všech rozhodnutí o spáchání přestupku typu správního deliktu podle §8 Zákona o regulaci reklamy č. 1995/40 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kde byl předmětem reklamy doplněk stravy nebo kosmetický přípravek, pokud lze tyto 2 kategorie ze souboru vyčlenit.

 

Tuto žádost formulujeme jako pět samostatně poptávaných informací.

 

Doplnění žádosti:

 

Informace požadované v bodě č. 5 nemají charakter osobních údajů fyzické osoby a nejsou také obchodním tajemstvím společnosti podle §17 Zákona č. 513/91 Sb. (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 19. zasedání r. 2006 vydala na žádost tazatele svá kompletní rozhodnutí (včetně odůvodnění a výše udělené sankce) popisující přestupky typu správních deliktů výrobci a zadavateli reklamy na přípravky Evitea Sun, MaxiCor a Preventan.) Formulace těchto rozhodnutí dozorčích orgánů (byť se nejedná o orgány justice) jsou velmi cennou zpětnou vazbou pro reklamní produkci v daných sektorech a mohou ji významně ovlivnit.

 

 

Odpověď ze dne 7.2.2007:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad (dále jen krajský živnostenský úřad) obdržel dne 5. února 2007 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ze dne 3. února 2007. Na základě této žádosti Vám poskytuje níže uvedené informace:

 

K bodu 1)

Krajský živnostenský úřad v roce 2006 obdržel 4 podněty týkající se možného porušení zákona      č. 40/1995 Sb., o regulacireklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění(dále jen zákon o regulaci reklamy).

 

K bodu 2)   

Krajský živnostenský úřad v roce 2006 neobdržel žádný podnět, který by se týkal porušení zákona o regulaci reklamy v oblasti doplňků stravy nebo kosmetických přípravků.

 

K bodu 3)

Krajský živnostenský úřad v roce 2006 pravomocně rozhodl v 54 případech, kdy došlo k porušení zákona o regulaci reklamy.

 

K bodu 4)

Krajský živnostenský úřad v roce 2006 nerozhodoval o správních deliktech, které by se týkaly porušení zákona o regulaci reklamy v oblasti doplňků stravy nebo kosmetických přípravků.

 

K bodu 5)

Krajský živnostenský úřad nevedl žádná správní řízení, kdy by rozhodoval podle ustanovení § 8 zákona o regulaci reklamy, a z tohoto Vám nemůže poskytnou požadované kopie rozhodnutí.

 

S pozdravem 

 

 

Připravila: Ing. Květoslava Milerová, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

vedoucí odboru

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 110

milerova.k@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: Bc. Lucie Jarolímková
Vytvořeno / změněno: 23.8.2007 / 23.8.2007
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu