Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Školství, mládež a sportCesta: Titulní stránka > Školství, mládež a sport > Konkurzní řízení > Vyhlašené obcemi

 

Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Matřeské školy Háj u Duchcova, okres Teplice, příspěvkové organizace

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

                                                                                                                                                          Obecní úřad

                                                                                                                                   Kubátova 155

                                                                                                                      417 22 Háj u Duchcova

                                                                                                                417 837 248,417 837 258

 

                                                                                                                            ouhaj@seznam.cz

                                                                                                            ouhaj.podatelnaa@seznam.cz

 

V Háji u Duchcova 13.6.2007

 

Starosta   Obce Háj u Duchcova

 

v y h l a š u j e

 

v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení

a konkursních komisích,

 

konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Háj u Duchcova, okres Teplice, příspěvkové organizace.

 

Předpokládaný nástup do funkce : srpen - září 2007

 

Požadavky:

                          předpoklady pro výkon funkce ředitele stanovené dle § 3,5,6, zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) tohoto zákona

                          občanská a morální bezúhonnost

                          dobrý zdravotní stav

                          znalost problematiky řízení školství a školských předpisů

                          organizační a řídící schopnosti

 

 

K  přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie:

                          doklady o získání odborné kvalifikace a nejvyšším dosaženém vzdělání (u vysokoškolského vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)

                          doklad o průběhu všech zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem

                          strukturovaný životopis + telefonní kontakt

                          koncepci rozvoje školy v maximálním  rozsahu 5 stran strojopisu

                          lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší 2 měsíců)

                          výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání

                          čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., v platném znění (viz příloha č.2 )

 

Termín podání přihlášek : 31. července  2007  do 12.00 hod.

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Obecní úřad Háj u Duchcova, tajemník KK, Kubátova 155, Háj u Duchova, PSČ 417 22.

Obálku označte slovy: „Neotvírat – Konkurs – MŠ Háj u Duchcova“.

 

Přihlášku se stejným označením je možno doručit také osobně na podatelnu Obecního úřadu Háj u Duchcova, Kubátova 155, Háj u Duchcova (1.patro).

 

 

                                                                                                        Karel Drašner 

                                                                                                              Starosta

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Klára Laňková
Vytvořeno / změněno: 15.6.2007 / 15.6.2007 | Zveřejnit do: 31.7.2007
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu