Orientační nabídka

Ústecký kraj   

Aktuální téma:Hlavní webCesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Popis postupu při vydávání pověření k výkonu sociálně právní ochrany

 

 
 

Popis postupu při vydávání pověření k výkonu sociálně - právní ochrany dětí

Základní informace k životní situaci: Řízení o vydání pověření k výkonu sociálně právní ochrany.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Fyzická osoba, právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Splnění podmínek dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů: podání písemné žádosti, předložení dokladu o ukončeném vzdělání, dokladů o bezúhonnosti všech fyzických osob, které budou přímo sociálně-právní ochranu dětí poskytovat, o zajištění odpovídajících hygienických podmínek, vlastnických nebo uživatelských právech k objektu nebo prostorám, v nichž bude poskytována sociálně právní - ochrana, potřebné materiální a technické podmínky.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Podáním písemné žádosti.

Na které instituci životní situaci řešit: Krajský úřad Ústeckého kraje, má-li žadatel sídlo nebo místo trvalého pobytu na území kraje.

Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, kancelář 424, tel. 475 657 494.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:Vyplněná žádost, doklad o ukončeném vzdělání, posudek příslušného orgánu hygienické služby, doklad o vlastnickém nebo užívacím právu objektu nebo prostor, doklad o registraci, popřípadě zápisu do příslušného rejstříku (u právnické osoby), výpis z evidence Rejstříku trestů všech osob, které budou přímo poskytovat sociálně-právní ochranu, ne starší 3 měsíců.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:Žádosti (tiskopisy předepsané ministerstvem) jsou k dispozici na Krajském úřadě Ústeckého  kraje, odbor sociálních věcí, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:žádné

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:nejsou

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:Uzavření pojistné smlouvy pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem sociálně - právní ochrany. Oznamovat změny v rozhodných skutečnostech, poskytovat potřebné podklady a umožnit vstup do prostor, v nichž se sociálně právní ochrana vykonává, a to za účelem přezkoumání podmínek pro vydání pověření.

Elektronická služba, kterou lze využít: ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje: zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní - ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy: zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Odvolání je možno podat k Ministerstvu práce a sociálních věcí, a to podáním učiněným prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:odnětí pověření; uložení pokuty do výše 200 000,- Kč

Nejčastější dotazy:Jaké jsou podmínky pro vydání pověření? Splnění podmínek viz výše v bodu "Jaké jsou podmínky pro postup pro řešení životní situace?"

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: http://www.mpsv.cz/

Za správnost popisu odpovídá: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí

Kontaktní osoba: Marie Hodková, tel.: 475 657 494, e-mail: hodkova.m@kr-ustecky.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:1. března 2007

28. Popis byl naposledy aktualizován: 23. března 2007

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Karel Giampaoli
Vytvořeno / změněno: 23.3.2007 / 23.3.2007 | Zveřejnit od: 23.3.2007
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se | Mobilní verze | O webu