Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Územní plánování a stavební řád > Územní plánování > Nástroje územního plánování > Úroveň krajská

 

Územní studie Krušné Hory

 
Logo
Krajský úřad Ústeckého kraje (KÚÚK ÚPS), jako orgán územního plánování příslušný dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) k pořizování územně plánovacích podkladů, pořídil Územní studii Krušné hory - Ústecký kraj

 
 
 

Územní studie prověřuje možnost využití území Krušných hor s velkou přírodní hodnotou a to jak území vhodné pro rekreaci, či naopak k ochraně přírodních, kulturních, urbanistických a jiných hodnot, zároveň vytipovává lokality s možným potenciálem pro rozvoj území s vhodným způsobem využití. Řešení vychází ze stávajících prostorových vazeb v území a dochovaných historických hodnot a charakteru oblasti Krušných hor.

Územní studie Krušné hory - Ústecký kraj byla dne 26. 2. 2020 v souladu s ust. § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), schválena pořizovatelem jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies