Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Na krajském úřadě proběhly vzdělávací kurzy "Děti v pasti sociálních sítí" a "Gambling v praxi"

 
Na Krajském úřadě Ústeckého kraje proběhly dva vzdělávací kurzy k problematice sociálních sítí a sociálně patologických jevů ve společnosti. Oba kurzy byly určeny sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách v rámci zkvalitnění jejich odborné kvalifikace.
Tisková zpráva ze dne 13. října 2021
c
 

 
 
Ve dnech 11. - 12. října 2021 proběhl na Krajském úřadě Ústeckého kraje dvoudenní vzdělávací kurz Děti v pasti sociálních sítí. Pověřený odborník Policejního prezidia ČR Ondřej Moravčík vysvětlil, jak děti vnímají sociální sítě, co pro ně znamenají, jaká rizika vyplývají z jejich používání a jak tato rizika minimalizovat. Ve svém výkladu vysvětlil, proč by se dospělí neměli sítí bát a čím mohou být prospěšné a užitečné. V rámci druhého vzdělávacího dne se prostřednictvím modelových situací dotkl také trestněprávního rozměru práce s dětmi a nabídl řešení konkrétních případů kyberšikany. Na závěru kurzu uvedl příklady spolupráce Policie ČR a škol při řešení protiprávního jednání.

Vzdělávání bylo realizováno v rámci projektu Ústeckého kraje „Podpora prevence kriminality v kraji – 2021“, který je podpořen Ministerstvem vnitra ČR z Programu prevence kriminality na místní úrovni.

Dne 12. října 2021 realizoval odbor sociálních věcí na Krajském úřadě Ústeckého kraje vzdělávací seminář na téma Gambling v praxi. Kurz byl určen primárně pracovníkům přímé péče adiktologických služeb a místním protidrogovým koordinátorům obcí. Seminář v časové dotaci osmi vyučovacích hodin byl pro účastníky realizován zdarma.  Vzhledem k akreditaci programu u MPSV mohou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách tímto školením plnit další vzdělávání dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Kurz zajišťovala odborná vzdělávací organizace zaměřená na protidrogovou problematiku Podané ruce, o. p. s. V rámci kurzu byly účastníkům předány aktuální poznatky z praxe související s léčbou a terapií patologických hráčů v ambulantní péči. Absolventi kurzu se seznámili také s aktuálními trendy na poli hazardních her a zároveň s konkrétními postupy používanými v praxi. Dílčí kroky komplexní péče byly prezentovány prostřednictvím kazuistik klientů, úspěšných i neúspěšných postupů při léčbě a terapii. Účastníkům kurzu byly závěrem nabídnuty také další možnosti vzdělávání v této oblasti.

a
Kurz s problematikou sociálních sítí vedl Ondřej Moravčík z Policejního prezidia ČR

c
Pracovníci sociálních služeb se školili v prevenci proti gamblingu

 
Zodpovídá: Bc. Jan Nový
Vytvořeno / změněno: 13.10.2021 / 13.10.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém