Orientační nabídka

Ústecký kraj    

Aktuální téma: EU, granty a dotace


Cesta: Titulní stránka > EU, granty a dotace

 

 

Nové dokumenty 

 • [7.4.2021] DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE – 4. Výzva Ústeckého kraje – aktuální stav
  Informace k 18. 2. 2021 - PŘÍJEM ELEKTRONICKÝCH ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN.
  Dne 7.9. 2020 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena změna podmínek Dotačního programu s ohledem na financování zásobníku z podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření (NZÚ-AMO).
  Dne 30. 9. 2020 rozhodla Rada Ústeckého kraje o poskytnutí dotace žádosti ze zásobníku, které jsou z alokace NZÚ-AMO finančně kryty. Jedná se o žádosti s pořadovými čísly 1767 - 3032. Smlouvy s žadateli, jejichž žádosti jsou financovány z NZÚ-AMO jsou od ledna 2021 uzavírány dálkovým způsobem.
  Dne 22. 3. 2021 byla vydána změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterou byl projekt navýšen o více než 72 mil. Kč. Tyto navýšené prostředky jsou určeny ke krytí všech žádostí dosud založených v zásobníku (POŘADOVÁ ČÍSLA ŽÁDOSTÍ 3033 - 4296).
 • [19.3.2021] DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE – 4. Výzva Ústeckého kraje
  Dne 24.6.2019 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje Usnesením č.027/20Z/2019 Dotační program 4. výzvy Kotlíkových dotací v Ústeckém kraji. O změně Dotačního programu, kterou byla navýšena alokace programu o finanční prostředky z podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření bylo rozhodnuto Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/31Z/2020 dne 7.9.2020

  Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci byl zahájen 16.9.2019 v 10:00 hod a během několika minut byly finanční prostředky v tomto projektu, zjednodušeně řečeno „vyčerpány“. Žádosti, které nejsou kryty z alokované částky projektu byly zařazeny do zásobníku žádostí. Do zásobníku byly zařazeny i všechny nově podané žádosti. I žádost zařazenou do zásobníku je žadatel povinen doručit na Krajský úřad vytištěnou a podepsanou a včetně příloh do 10-ti pracovních dnů od podání elektronické žádosti.
  Příjem žádostí byl ukončen dne 30.10.2020 ve 12:00 a aktivní odkaz na formulář žádosti byl 12.11.2020 odstraněn.
 • [18.3.2021] Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji na rok 2021
  Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Drncová, tel.: 475 657 936, email: drncova.l@kr-ustecky.cz
 • [18.3.2021] Sport 2021
  Kontaktní osoba: Mgr. Petra Vaverková, tel: 475 657 951, e-mail: vaverkova.p@kr-ustecky.cz
 • [5.3.2021] Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje 2021
  Kontaktní osoba: Bc. Jana Krpešová, email: krpesova.j@kr-ustecky.cz , tel: 475 657 432
 • [26.2.2021] Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021
  Kontaktní osoby:
  Ing. Jana Rolcová, email: rolcova.j@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 370
  Adam Souček, email: soucek.a@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 403
 • [16.2.2021] Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“
  Kontaktní osoby:
  Ing. Karina Brzobohatá - brzobohata.k@kr-ustecky.cz; tel.:475 657 946
  Bc. Jana Čermáková – cermakova.j@kr-ustecky.cz; tel.: 475 657 283
  Bc. Martina Macáková – macakova.m@kr-ustecky.cz; tel.: 475 657 350
  Mgr. Radka Zítková - zitkova.r@kr-ustecky.cz; tel.: 475 657 686
 • [1.2.2021] Asistenční vouchery Ústeckého kraje - Aktualizace č. 1
  Kontaktní osoba:
  Bc. Andrea Kauschitzová, tel.: 475 657 320, e-mail: kauschitzova.a@kr-ustecky.cz
  Příjem žádostí probíhá dle Aktualizace č. 1 od 15. 03. 2021 do vyčerpání alokace, nejdéle však do 31. 12. 2021
 • [18.11.2020] Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020
  Kontaktní osoba: Ing. Dominika Petráková, tel.: 475 657 426, email: petrakova.d@kr-ustecky.cz
 • [18.11.2020] Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025
  Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Hyblerová, tel.: 475 657 170, email: hyblerova.d@kr-ustecky.cz
 

Dotační tituly Ústeckého kraje 

Důležité dokumenty 

 • [9.4.2021] Ústecký kraj hledá externí hodnotitele strategických projektů týkajících se spravedlivé transformace
  Ústecký kraj vyhlašuje Výzvu na nábor zájemců o pozici externího hodnotitele strategických projektů v rámci připravovaného Operačního programu Spravedlivá transformace a Plánu spravedlivé územní transformace.
  Složka dokumentů: Tiskové informace

 • [31.3.2021] Ústecký kraj vyzývá k předkládání návrhů strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace
  Ústecký kraj vyhlašuje Výzvu k předkládání návrhů strategických projektů v rámci připravovaného Operačního programu Spravedlivá transformace. Jejím cílem je identifikovat projekty s významným transformačním dopadem do území Ústeckého kraje, které po vyhodnocení a splnění podmínek pro strategický projekt budou zahrnuty do Plánu spravedlivé územní transformace.
  Složka dokumentů: Tiskové informace

 • [7.8.2020] Vyplácení dotací pro OSVČ pokračuje
  Rada Ústeckého kraje rozhodla o vyplacení dalších 282 žádostí v rámci Dotačního programu na zmírnění následků koronaviru pro OSVČ.
  Složka dokumentů: Tiskové informace

 • [24.7.2020] Vyplácení dotací pro OSVČ i z Fondu Ústeckého kraje pokračuje
  V rámci Dotačního programu na zmírnění následků koronaviru pro OSVČ bude proplaceno úspěšným žadatelům dalších 389 zkontrolovaných žádostí v celkovém objemu 9,7 milionu korun. Rozhodla o tom Rada Ústeckého kraje, která schválila rovněž další várku individuálních žádostí o dotaci, které budou finančně podpořeny z Fondu Ústeckého kraje v celkovém objemu 6,9 milionů korun.
  Složka dokumentů: Tiskové informace

 • [17.6.2020] Dalších 597 osob samostatně výdělečně činných dostane 25 tisíc korun
  V rámci Dotačního programu na zmírnění následků koronaviru pro OSVČ bude vyplaceno dalších 597 zkontrolovaných žádostí v celkovém objemu 14 925 000 korun. Rozhodla o tom Rada Ústeckého kraje.
  Složka dokumentů: Tiskové informace

 • [17.6.2020] Ústecký kraj hodlá podpořit žateckou nemocnici 10 milióny korun
  Rada Ústeckého kraje navrhla Zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí individuální dotace městu Žatci ve výši 10 miliónů korun na renovaci žatecké nemocnice.
  Složka dokumentů: Tiskové informace

 
 


Vyhledávání

rozšířené vyhledávání | nápověda
 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

IPRM 

 

 

Témata 

[CNW:Counter]
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém

Přihlásit se | Registrovat se